Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Legnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-07-31 Data wydania: 2012-07-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N5.4131.652.2012.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 3 zdanie drugie uchwały Nr XXII/213/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piastowską, Dziennikarską, Nowym Światem, Działkową i Senatorską w Legnicy dla dawnego klasztoru bernardynów.
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:27
Data ogłoszenia: 2012-07-19 Data wydania: 2012-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/214/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – jednostka urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i Działkowej - dla terenu oznaczonego symbolem 1MN.
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:05
Data ogłoszenia: 2012-05-29 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/188/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Legnica.
Data dodania do bazy: 2012-05-31 16:37:58
Data ogłoszenia: 2012-05-08 Data wydania: 2011-12-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/151/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dzielnicy Fabryczna w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:03
Data ogłoszenia: 2012-05-02 Data wydania: 2012-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/168/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy – dla terenów MU9.1 i U6.1.
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:03
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/157/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów rejonu ulicy Reja w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:05
Data ogłoszenia: 2012-04-23 Data wydania: 2012-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/165/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – tereny usług i mieszkalnictwa,  w kwartale zabudowy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławska, Rzemieślnicza.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:04
Data ogłoszenia: 2012-04-16 Data wydania: 2012-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/164/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej – kompleks JAR 32 – tereny TBS w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:17
Data ogłoszenia: 2012-03-29 Data wydania: 2012-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/166/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu pod Legnicki Park Technologiczny.
Data dodania do bazy: 2012-04-13 10:05:36
Data ogłoszenia: 2012-01-31 Data wydania: 2011-11-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 568/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy nr VI/60/11 z dnia 28 marca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy- terenów w rejonie ulicy Olkuskiej i ulicy Kilińskiego
Data dodania do bazy: 2012-01-31 20:38:05