Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Legnica gmina Legnica, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N5.4131.652.2012.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 3 zdanie drugie uchwały Nr XXII/213/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piastowską, Dziennikarską, Nowym Światem, Działkową i Senatorską w Legnicy dla dawnego klasztoru bernardynów.1


2


3