Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Legnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-10-31 Data wydania: 2014-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/516/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-dawnej wsi Piekary Stare
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:50:54
Data ogłoszenia: 2013-08-16 Data wydania: 2013-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/345/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sudeckiej w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:12
Data ogłoszenia: 2013-08-16 Data wydania: 2013-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/344/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy – dla terenu oznaczonego symbolem 5 MW,U.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:12
Data ogłoszenia: 2013-08-05 Data wydania: 2013-07-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/365/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu PKS TRANS – POL położonego przy alei Rzeczypospolitej w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-05-06 Data wydania: 2013-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/288/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Legnicy – w obrębie ulic Wrocławska - Zacisze a torami kolejowymi
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:09
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-09-19
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 368/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2012 r. nr XVII/168/12 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy - dla terenów MU9.1 i U6.1
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-09-19
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 387/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 września 2012r. wydany po rozpoznaniusprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011 r. nr XV/151/11 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dzielnicy Fabryczna w Legnicy
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2013-01-17 Data wydania: 2012-09-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 366/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 września 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy Nr XVI/157/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dzielnicy Tarninów rejonu ulicy Reja w Legnicy
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:25
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki A5 MU .
Data dodania do bazy: 2013-01-18 09:53:18
Data ogłoszenia: 2012-07-31 Data wydania: 2012-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/213/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piastowską, Dziennikarską, Nowym Światem, Działkową i Senatorską w Legnicy dla dawnego klasztoru bernardynów.
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:27