Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Legnica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2010-12-27 Data wydania: 2010-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/470/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – tereny usług i mieszkalnictwa, w kwartale zabudowy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławska, Rzemieślnicza.
Data dodania do bazy: 2011-04-13 21:21:00
Data ogłoszenia: 2010-06-17 Data wydania: 2010-06-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AL4.0911-14/10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr LII/439/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dzielnicy Fabryczna w Legnicy
Data dodania do bazy: 2011-03-10 19:03:00
Data ogłoszenia: 2010-04-01 Data wydania: 2010-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/419/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 (jednostki 51ZP, 74ZP, 067KDD)
Data dodania do bazy: 2011-03-24 21:36:00
Data ogłoszenia: 2009-11-24 Data wydania: 2009-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/389/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenu dawnej rzeźni przy ul. Ścinawskiej w Legnicy.
Data dodania do bazy: 2011-03-23 19:25:00
Data ogłoszenia: 2009-11-24 Data wydania: 2009-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/390/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – kwartału zabudowy ograniczonego ulicami Pocztową, Kolejową, Dworcową i Bramą Głogowską
Data dodania do bazy: 2011-03-19 18:28:00
Data ogłoszenia: 2009-11-23 Data wydania: 2009-05-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr/668/08 z dnia 14 maja 2009r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Legnicy Nr XXVI/235/08 z dnia 14 lipca 2008 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy
Data dodania do bazy: 2011-05-15 01:10:00
Data ogłoszenia: 2009-11-18 Data wydania: 2009-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/380/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – terenu dawnego teatru Varietes przy ul. Kartuskiej w Legnicy
Data dodania do bazy: 2011-03-07 18:14:00
Data ogłoszenia: 2009-11-18 Data wydania: 2009-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/381/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – rejonu ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy.
Data dodania do bazy: 2011-04-01 21:25:00
Data ogłoszenia: 2009-08-26 Data wydania: 2009-07-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/365/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Lotniczej w Legnicy
Data dodania do bazy: 2011-04-03 18:46:00
Data ogłoszenia: 2009-08-21 Data wydania: 2009-07-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/366/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy – dla terenu MU 9.9.
Data dodania do bazy: 2011-05-17 18:12:00