Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kamiennogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-07-10 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/115/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2012-07-13 18:34:50
Data ogłoszenia: 2012-05-25 Data wydania: 2012-01-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 822/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kamienna Góra nr X/50/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2012-05-10 Data wydania: 2012-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/108/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2012-05-12 11:38:44
Data ogłoszenia: 2012-04-19 Data wydania: 2011-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:17
Data ogłoszenia: 2012-04-19 Data wydania: 2011-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:17
Data ogłoszenia: 2012-04-19 Data wydania: 2011-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:17
Data ogłoszenia: 2012-04-19 Data wydania: 2011-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:17
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 561/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr VI/23/11z dnia 28 lutego 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-01-31 Data wydania: 2011-11-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 560/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kamienna Góra nr VI/22/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2012-01-31 20:38:05
Data ogłoszenia: 2011-09-22 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:29:44