Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kamiennogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr XXI/10/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:18
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/119/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Krzeszowska - Wałbrzyska w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:11
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2015-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 616/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr V/26/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Krzeszowskiej-Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46
Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr XIII/9/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:17
Data ogłoszenia: 2015-09-02 Data wydania: 2015-08-26
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr IX/8/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Krzeszowska - T. Kościuszki - Leśna w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:37
Data ogłoszenia: 2015-03-09 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2015-03-11 10:47:19
Data ogłoszenia: 2015-03-09 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powyżej ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2015-03-11 10:47:19
Data ogłoszenia: 2015-03-09 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Krzeszowska - Wałbrzyska w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2015-03-11 10:47:19
Data ogłoszenia: 2015-01-23 Data wydania: 2014-10-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 525/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 11 września 2013 r. nr XXXIV/208/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:04:19
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 275/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy w Kamiennej Górze nr XXX/178/13 z dnia 29 maja 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ogorzelec III”
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24