Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kamiennogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-09-12 Data wydania: 2014-09-03
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 3 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny „B”
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2014-09-12 Data wydania: 2014-09-03
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 10 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 3 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny „A”
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2014-08-11 Data wydania: 2014-05-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 116/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kamienna Góra z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr XXX/188/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powyżej ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:09
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/280/14 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Krzeszowska - T. Kościuszki - Leśna w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2014-02-24 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/209/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Przedwojów)
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:07
Data ogłoszenia: 2014-02-24 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/210/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Lipienica)
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:07
Data ogłoszenia: 2013-11-25 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/188/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powyżej ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2013-12-02 06:47:41
Data ogłoszenia: 2013-11-21 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/200/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rędziny
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:20:53
Data ogłoszenia: 2013-11-04 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/178/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ogorzelec III"
Data dodania do bazy: 2013-11-30 10:41:08
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 września 2013r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXXIV/208/13 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18