Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kamiennogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-09-27 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Rędziny I”.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18
Data ogłoszenia: 2013-09-18 Data wydania: 2013-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/208/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze.
Data dodania do bazy: 2013-09-18 20:20:08
Data ogłoszenia: 2013-09-18 Data wydania: 2013-09-11
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 11 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego w rejonie ulic: Waryńskiego, Wojska Polskiego i Parkowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2013-09-18 20:20:08
Data ogłoszenia: 2013-09-18 Data wydania: 2013-09-11
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 2 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 11 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2013-09-18 20:20:08
Data ogłoszenia: 2013-09-09 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Ogorzelec IV” wraz z terenami sąsiednimi.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:11
Data ogłoszenia: 2013-08-27 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/186/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze - obszar planistyczny "A"
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:02
Data ogłoszenia: 2013-08-27 Data wydania: 2013-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/187/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze - obszar planistyczny "B"
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:02
Data ogłoszenia: 2013-07-31 Data wydania: 2013-05-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 189/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kamienna Góra z dnia 26 września 2012 r. nr XXIV/141/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Fornalskiej i Lubawskiej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:29
Data ogłoszenia: 2013-07-19 Data wydania: 2012-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Lipienica)
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2013-07-19 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/183/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/133/12 z dnia 31.10.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Kamienna Góra (dla miejscowości Lipienica)
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04