Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lusówko gmina Tarnowo Podgórne, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIV/356/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/496/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.



1


2


3


4


5