Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo gmina Puszczykowo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 214/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.



1


2


3


4


5


6


7


8


9