Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Luboń gmina Luboń, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.53.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2013r. wskazujące że uchwała Rady Miasta Luboń nr XXXVII/227/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - ,,Kocie Doły”, została wydana z naruszeniem prawa



1


2