Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Borówiec gmina Kórnik, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-5.4131-1-293/11 Wojewody Wielkopolskiego nieważność uchwały Nr XI/116/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Głównej i Poznańskiej, obręb Borówiec



1


2