Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Powiadacze gmina Trzemeszno, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego część działki nr ewid. 50 we wsi Powiadacze gm. Trzemeszno



1


2


3


4


5


6


7