Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Trzemeszno, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/349/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, obejmującego działkę nr geodezyjny 134, we wsi Miaty, gmina Trzemeszno.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-07-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.231.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016r. wskazująca że uchwała Nr XXIX/263/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa usługowego i mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmującego teren działki nr geodezyjny 575 ark. 1 we wsi Wymysłowo, gmina Trzemeszno, została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-07-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.229.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016r. wskazująca że uchwała Nr XXIX/262/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego działkę nr geod. 9 we wsi Brzozówiec, gmina Trzemeszno, została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2016-07-11 Data wydania: 2016-07-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.228.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/264/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, obejmującego działkę nr geodezyjny 134, we wsi Miaty, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2016-07-11 19:30:39
Data ogłoszenia: 2016-06-14 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/264/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, obejmującego działkę nr geodezyjny 134, we wsi Miaty, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/263/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa usługowego i mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmującego teren działki nr geodezyjny 575 ark. 1 we wsi Wymysłowo, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/262/2016 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującego działkę nr geod. 9 we wsi Brzozówiec, gmina Trzemeszno.
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-04-11 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/227/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod teren usług z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji obejmującej działki nr geod. 347/9, 347/10, 347/11 we wsi Kruchowo, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:40
Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/206/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, składy, magazyny obejmującego działkę nr geod. 43/11 we wsi Rudki, gmina Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:39
Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, rzemiosła, obejmujący teren działek o nr ewid. 53/3 i 56/3 we wsi Rudki, gm. Trzemeszno
Data dodania do bazy: 2016-03-20 16:21:28