Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pszów gmina Pszów, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmującego obszar nr 39 przy ulicy Karola Miarki



1


2


3


4


5


6


7