Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lelów gmina Lelów, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.81.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/181/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szczekocińskiej w miejscowości Lelów w gminie Lelów1


2


3