Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bieruń gmina Bieruń, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr II/4/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy linią kolejową, ulicami: Bohaterów Westerplatte, Wawelską, Równoległą i Mielęckiego z włączeniem terenu położonego wzdłuż ul. Przecznica



1


2


3


4


5


6


7


8


9