Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Bieruń, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.129.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 2 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/V/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:30
Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/5/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:30
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.54.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:14:41
Data ogłoszenia: 2016-04-11 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/14/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Lędziny – Etap II
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:34
Data ogłoszenia: 2016-04-11 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/15/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Majowej, Jagiełły i Bijasowickiej
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:51
Data ogłoszenia: 2016-04-11 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:34
Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/11/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Wita
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:31
Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/10/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Bogusławskiego i Dolomitowej
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:31
Data ogłoszenia: 2015-08-31 Data wydania: 2015-08-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/5/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Bogusławskiego i Dolomitowej
Data dodania do bazy: 2015-09-11 15:49:51
Data ogłoszenia: 2015-08-31 Data wydania: 2015-08-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/6/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej
Data dodania do bazy: 2015-09-11 15:49:52