Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sopot gmina Sopot, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVIII/344/2009 Rady Miasta Sopot z dnia 29 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Sobieskiego, Grunwaldzką, Chrobrego i 3 Maja w mieście Sopocie



1


2