Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Sopot, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-11-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/181/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Lasy Komunalne w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:07:15
Data ogłoszenia: 2015-09-03 Data wydania: 2015-07-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/122/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich obejmującego fragment północnego pasa nadmorskiego (R-2/03) i południowego pasa nadmorskiego (R-3/08) w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:07
Data ogłoszenia: 2015-08-19 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/106/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Haffnera, Powstańców Warszawy, Wosia Budzysza w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2015-08-24 12:42:09
Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/49/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w Sopocie (R-3/05) w zakresie karty terenu 09
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2015-04-15 Data wydania: 2015-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/51/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Świemirowskiej w mieście Sopocie w zakresie obszaru położonego między ulicami Al. Niepodległości, Smolną i Świemirowską
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:43
Data ogłoszenia: 2015-04-14 Data wydania: 2015-04-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-I.4131.18.2015.MK Wojewody Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/52/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Świemirowskiej w mieście Sopocie w zakresie karty terenu 16.KP
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:35
Data ogłoszenia: 2015-04-09 Data wydania: 2015-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/53/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Obrońców Westerplatte 2-4 w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2015-04-10 12:32:49
Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/567/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Moniuszki, Piaskową, 23 Marca i Armii Krajowej w mieście Sopocie (plan nr C-2/03) uchwalonego uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XII/196/03 z dnia 28 listopada 2003r. w zakresie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02U
Data dodania do bazy: 2014-10-24 18:16:21
Data ogłoszenia: 2014-05-14 Data wydania: 2014-04-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/526/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu grodziska i ulic Goyki, Haffnera, Sępiej w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2014-05-18 13:59:29
Data ogłoszenia: 2013-12-06 Data wydania: 2013-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/460/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Łokietka na odcinku od nr 47-53 i 52-62 w mieście Sopocie
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:37