Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.94.2016.MM Wojewody Pomorskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/312/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Glincz, w rejonie ulicy Świerkowej, gmina Żukowo.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:28
Data ogłoszenia: 2016-10-24 Data wydania: 2016-10-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.92.2016.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXI/281/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części pasa przykolejowego w mieście Sopocie, w zakresie terenu od wiaduktu nad torami PKP do przystanku SKM w Kamiennym Potoku, w części dotyczącej: 1) § 3 ust. 1 pkt 6, 2) § 4 ust. 1 pkt 8 lit. a i b, 3) § 4 ust. 2 pkt 8 lit. a i b, 4) § 4 ust. 3 pkt 8 lit. a i b, 5) § 4 ust. 4 pkt 8 lit. a, 6) § 4 ust. 5 pkt 8 lit. a i b, 7) § 4 ust. 6 pkt 8 lit. a i b, 8) § 4 ust. 7 pkt 8 lit. a i b.
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:52
Data ogłoszenia: 2016-10-20 Data wydania: 2016-10-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII.162.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego: Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Małe i Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:17
Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-10-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.90.2016.MM Wojewody Pomorskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/210 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej w zakresie § 5.
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:54
Data ogłoszenia: 2016-09-22 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/279/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolejowej w Starogardzie Gdańskim – uchwalonego uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012r. (publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. z 15.02.2012 r. poz. 681) - dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „6.ZP”
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:52
Data ogłoszenia: 2016-09-07 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.84.2016.MM Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XVII/123/2016 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Tropy Sztumskie i Kalwa pod nazwą „Wiatraki Tropy” w całości.
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:14
Data ogłoszenia: 2016-09-07 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.84.2016.MM Wojewody Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XVII/123/2016 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Tropy Sztumskie i Kalwa pod nazwą „Wiatraki Tropy” w całości.
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:14
Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-07-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.74.2016.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Nr XXII/548/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:14
Data ogłoszenia: 2016-08-01 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/528/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:30
Data ogłoszenia: 2016-08-01 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 157/XV/VII/2016 Rady Gminy Linia z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Niepoczołowice w zakresie działki o nr 493 w gminie Linia
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:52