Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mory gmina Ożarów Mazowiecki, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz - Jawczyce – Mory – część I



1


2


3


4


5


6


7


8


9