Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat warszawski zachodni, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2017-06-07 Data wydania: 2017-04-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Konstantów gm. Błonie - etap I.
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:39
Data ogłoszenia: 2017-06-07 Data wydania: 2017-04-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice, którego granice wyznacza: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Purzyckiego, teren PKP, zachodnia granica administracyjna wsi Bieniewice (na odcinku od PKP do ul. Strażackiej), północna linia rozgraniczająca ul. Strażackiej i ul. Błońskiej (do ul. Purzyckiego).
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:39
Data ogłoszenia: 2017-05-22 Data wydania: 2017-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/261/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewice – część południowo-wschodnia wsi Bieniewice.
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:39
Data ogłoszenia: 2017-04-20 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/283/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:46
Data ogłoszenia: 2017-04-07 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/384/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część II
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:21
Data ogłoszenia: 2017-04-07 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/384/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część II
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:21
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/284/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorna”
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:33
Data ogłoszenia: 2017-02-09 Data wydania: 2016-12-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:51
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-10-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/241/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:05
Data ogłoszenia: 2016-11-28 Data wydania: 2016-11-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/324/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Święcice – w rejonie ul. Księżycowej i ul. Zaborowskiej – obszar II
Data dodania do bazy: 2016-12-11 13:11:28