Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mazowieckie


Data ogłoszenia: 2015-04-21 Data wydania: 2015-02-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 46/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:34
Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/137/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej - część I
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:34
Data ogłoszenia: 2015-04-20 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/25/15 Rady Gminy w Promnie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchylenia § 7 pkt 2 uchwały Nr LI/254/14 Rady Gminy Promna z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Promna
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:34
Data ogłoszenia: 2015-04-14 Data wydania: 2015-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA FRAGMENTU PRZEBIEGU DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY CZARNIA
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:34
Data ogłoszenia: 2015-04-14 Data wydania: 2015-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY CZARNIA
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:34
Data ogłoszenia: 2015-04-14 Data wydania: 2015-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY CZARNIA
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:34
Data ogłoszenia: 2015-04-14 Data wydania: 2015-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA FRAGMENTU PRZEBIEGU DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY CZARNIA
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:34
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś -Bieniewicka
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:10
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś -Bieniewicka
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:10
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:10