Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mazowieckie


Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-07-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 560/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:30:06
Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XCI/2323/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od nurtu Wisły do ulicy Modlińskiej
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:40:00
Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:40:00
Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XCI/2324/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w kwartale G9MW(U)
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:40:00
Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:40:00
Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1482/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania części wsi Julianów Północny zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1405/XLVII/2010 z dnia 19.05.2010 r. dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Julianowskiej, od północy 30m pasem terenu od północnej linii rozgraniczającej projektowanej drogi 2KDD, od wschodu wschodnią granicą działki ozn. nr ew. 19/1 i jej przedłużeniem w kierunku północnym , od południa południową granicą działki ozn. nr ew. 19/1 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim,
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:40:00
Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:40:00
Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:40:00
Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/501/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego w narożniku Alei 600-Lecia i torów kolejki wąskotorowej.
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:40:00
Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XCI/2322/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kosiarzy
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:40:00