Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mazowieckie


Data ogłoszenia: 2014-09-05 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/437/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – część obszaru Żbików IV.
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:57:49
Data ogłoszenia: 2014-09-05 Data wydania: 2014-07-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/190/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów, obejmującej część sołectwa Krzesławice
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:57:49
Data ogłoszenia: 2014-09-05 Data wydania: 2014-07-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/191/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów, obejmującej teren działek o numerach ewidencyjnych: 1151 -1193 w miejscowości Zychorzyn
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:57:49
Data ogłoszenia: 2014-09-05 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/372/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w zakresie działek o numerach ewidencyjnych 158/1 i 158/2 w obrębie 10 miasta Pułtusk}
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:57:49
Data ogłoszenia: 2014-09-01 Data wydania: 2014-07-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/463/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew – rejon ul. Podgórnej gm. Wieliszew.
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:57:49
Data ogłoszenia: 2014-09-01 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/23/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Pawłów, Stanisławów i Koszorów - Etap I
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:57:49
Data ogłoszenia: 2014-09-01 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/23/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Pawłów, Stanisławów i Koszorów - Etap I
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:57:49
Data ogłoszenia: 2014-09-01 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/23/14 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kontynuacji i rozwoju zabudowy w granicach sołectw: Pawłów, Stanisławów i Koszorów - Etap I
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:57:49
Data ogłoszenia: 2014-08-27 Data wydania: 2014-06-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 609/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych - etap 1.
Data dodania do bazy: 2014-08-30 11:59:48
Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-07-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor A
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:16