Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno gmina Piaseczno, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 1598/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Nr 216/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6.07.2011r (DZ. URZ. WOJ. MAZ. Nr 156 z dnia 29.08.2011 Poz. 4957) dla obszaru wyznaczonego granicami działek 49, 48, 81, 45/1, 45/3, 45/4 z obrębu 45



1


2