Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat piaseczyński, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/367/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część północna
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/369/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek – część wschodnia
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/371/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Potycz
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/366/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Moczydłów – rejon ul. Lipkowskiej
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2016-12-14 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV.205.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ławki
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:28
Data ogłoszenia: 2016-12-14 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV.206.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1/6 we wsi Koryta
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:28
Data ogłoszenia: 2016-12-14 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV.207.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolonia Gościeńczyce działka nr ewidencyjny 52/2
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:28
Data ogłoszenia: 2016-12-14 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV.208.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych: 285/12, 285/13 we wsi Ustanów
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:28
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 379/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie.
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:22