Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łapczyce gmina Żmigród, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 0007.XLIV.328.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodraownia przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łapczyce



1


2


3


4


5


6


7


8


9