Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żmigród gmina Żmigród, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-04-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XXVI.219.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy Miasta Żmigród.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:18
Data ogłoszenia: 2016-12-28 Data wydania: 2016-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XXII.188.2016 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:17
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-07-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 306/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.III.18.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:01
Data ogłoszenia: 2015-03-06 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.V.24.2015 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej i wschodniej części miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:16
Data ogłoszenia: 2015-01-08 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.III.18.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2015-02-01 00:44:44
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XLVII.362.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 9 i 10 AM-16 obręb Żmigród
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-05-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 178/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013 r. nr 0007.XXXVI.259.2013 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż obwodnicy miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:09
Data ogłoszenia: 2014-08-12 Data wydania: 2014-05-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 190/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2014r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 18 września 2013 r. nr 0007.XXXVII.264.2013 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:09
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-01-23
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 809/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013 r. nr 0007.XXXVI.255.2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 9 i 10 AM-16 obręb Żmigród
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2014-02-28 Data wydania: 2014-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.XLII312.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Żmigród
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:07