Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krzeczyn Wielki gmina Lubin, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVIII/348/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Krzeczyn Wielki dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 306



4


5


6


7


8


9


10


11


12