Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzeczyn Wielki gmina Lubin, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 589/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. Nr XLVIII/348/2014 w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Krzeczyn Wielki dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 306
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/348/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Krzeczyn Wielki dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 306
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/349/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Krzeczyn Wielki dla części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/16
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31