Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lubin gmina Lubin, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-10-03 Data wydania: 2016-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 64 miasta Lubina.
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:06
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-08-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 385/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 sierpnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXVI/275/13 z dnia 26 marca 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubin
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:11
Data ogłoszenia: 2015-03-03 Data wydania: 2015-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/31/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 63
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2014-07-02 Data wydania: 2014-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/391/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 55.
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:35
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-01-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 752/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 r. nr XXX/230/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 47
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2014-02-24 Data wydania: 2014-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, zwanego planem nr 46 dla terenów oznaczonych symbolami: 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 12MN/U, 18MN/U, 2MU, 3MU i 4MU
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:07
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 603/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 marca 2013 r. nr XXXVI/275/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego pla-nem miejscowym nr 50
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2013-11-06 Data wydania: 2013-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/321/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 52
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:04:34
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 50
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:52:52
Data ogłoszenia: 2013-04-19 Data wydania: 2013-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 53.
Data dodania do bazy: 2013-04-21 23:27:29