Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Rokietnica, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-19 Data wydania: 2016-12-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/288/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szkolnej dla działek nr 14/7-14/11
Data dodania do bazy: 2016-12-19 18:00:41
Data ogłoszenia: 2016-09-22 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/237/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej – I etap
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:56
Data ogłoszenia: 2015-10-26 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Trakt Napoleoński, ul. Szamotulskiej i ul. Sportowej
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:03
Data ogłoszenia: 2015-10-26 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część południowo-zachodnia i w miejscowości Krzyszkowo, część północna
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:03
Data ogłoszenia: 2015-10-26 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo, część południowo-zachodnia i w miejscowości Krzyszkowo, część północna
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:03
Data ogłoszenia: 2015-09-30 Data wydania: 2015-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rejon Zachodniej obwodnicy miasta Poznania
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:37
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rej. ul. Poznańskiej i Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:51
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz i Rokietnica, rejon ul. Kierskiej i ul. Serwisowej - Etap I
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:51
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz i Rokietnica, rejon ul. Kierskiej i ul. Serwisowej - Etap I
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:51
Data ogłoszenia: 2015-08-11 Data wydania: 2015-08-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.297.2015.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr X/83/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rejon Zachodniej obwodnicy miasta Poznania
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:18