Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Suchy Las, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-25 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/320/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 311/5
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:26
Data ogłoszenia: 2017-03-07 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/300/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie na terenie działki o nr ewid. 66/18
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2016-12-13 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/263/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 279/3 i 279/6
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:06
Data ogłoszenia: 2016-12-12 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/262/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Bogusławskiego – Północny Wschód
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:54:00
Data ogłoszenia: 2016-11-16 Data wydania: 2016-11-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.435.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2016r. orzekające nieważność §16 pkt 9 lit. d uchwały Nr XXII/244/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 5 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 w zakresie wyrazów „oraz miejsc do gromadzenia odpadów stałych przynależnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych h
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:55
Data ogłoszenia: 2016-05-12 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/191/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich – etap II
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:23
Data ogłoszenia: 2016-05-12 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/190/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1 i 278/3
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:30
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/170/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1 i 278/3
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:27
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/151/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”.
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:57
Data ogłoszenia: 2015-09-07 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/85/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:55