Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Suchy Las, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-05-12 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/191/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich – etap II
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:23
Data ogłoszenia: 2016-05-12 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/190/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1 i 278/3
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:30
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/170/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1 i 278/3
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:27
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/151/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”.
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:57
Data ogłoszenia: 2015-09-07 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/85/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:55
Data ogłoszenia: 2015-07-17 Data wydania: 2015-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.236.2015.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr VII/58/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4.
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:28
Data ogłoszenia: 2015-06-16 Data wydania: 2015-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6, 594/5 i części działki o numerze ewidencyjnym 532/9
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:26:59
Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/57/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 472/42
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:50
Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/58/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:51
Data ogłoszenia: 2015-05-05 Data wydania: 2015-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 860/23, 860/24, 860/34, 860/36, 860/37 i części działki o numerze ewidencyjnym 860/35.
Data dodania do bazy: 2015-05-25 19:14:09