Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Piła gmina Piła, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/502/17 Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Bocianiej i Jastrzębiej
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:05
Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-03-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.162.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. orzekające nieważność załącznika nr 1 do uchwały nr XXX/448/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Kossaka w zakresie oznaczenia graficznego dopuszczającego możliwość sytuowania budynku przy granicy działki budowlanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem „UA” i „UE”
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:19
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/448/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Al. Powstańców Wielkopolskich i ul.Kossaka
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/449/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Motylewa – ul. Orla
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2016-12-12 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/419/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 14 Lutego i Pl. Konstytucji 3-go Maja
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:34
Data ogłoszenia: 2016-11-22 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Różana Droga
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:13
Data ogłoszenia: 2016-11-21 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Paderewskiego i Różyckiego
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:13
Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/383/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Młynarskiej i Promiennej
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:22
Data ogłoszenia: 2016-06-14 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/338/16 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/337/16 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie uilc Wawelskiej i Na Leszkowie
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31