Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Piła, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-12 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/419/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 14 Lutego i Pl. Konstytucji 3-go Maja
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:34
Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/383/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Młynarskiej i Promiennej
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:22
Data ogłoszenia: 2016-06-14 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/338/16 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/337/16 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie uilc Wawelskiej i Na Leszkowie
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-06-06 Data wydania: 2016-04-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 32/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Paderewskiego i Różyckiego
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:10
Data ogłoszenia: 2016-06-02 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.176.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2016r. orzekające nieważność § 10 ust. 2 w zakresie wyrazów „kształtowania głównej bryły budynku mieszkalnego i”, § 12 pkt 2 w zakresie wyrazów „oraz wg zasady kształtowania zabudowy” oraz rysunku planu w części odnoszącej się do oznaczeń graficznych „zasada kształtowania głównej bryły budynku” i „zasada kształtowania zabudowy” uchwały Nr XIX/326/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Różana Droga
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40
Data ogłoszenia: 2016-05-25 Data wydania: 2016-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/316/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Zygmunta Starego i Towarowej
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:49
Data ogłoszenia: 2016-05-18 Data wydania: 2016-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/326/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Różana Droga
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:49
Data ogłoszenia: 2016-01-12 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.419.2015.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2015r. orzekające nieważność uchwały Rady Miasta Piły Nr XIII/260/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Osiedlowej i Brzozowej
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:52:02
Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.380.2015.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2015r. wskazująca iż uchwała Nr XII/242/15 Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Zalewu Koszyckiego
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:37