Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-10-03 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/369/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna"
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:18
Data ogłoszenia: 2016-08-17 Data wydania: 2016-08-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.325.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka, gmina Ostróda
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:32
Data ogłoszenia: 2016-08-11 Data wydania: 2016-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.309.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIX/205/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Koziki gm. Ełk obejmującego tereny działek o numerach ewidencyjnych 70/8, 73/7 i 73/9
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:18
Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/3/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:55
Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV.161.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 26 w miejscowości Danowo obręb geodezyjny Danowo
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:32
Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII.123.2016 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szczecinowo, gmina Stare Juchy, zwanego "Szczecinowo - 5".
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:55
Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX.204.16 Rady Miasta Ełku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Piłsudskiego”.
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:18
Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX.203.16 Rady Miasta Ełku z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – LENPOL II”
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:18
Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/4/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa - terenów usług turystycznych.
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:55
Data ogłoszenia: 2016-08-02 Data wydania: 2016-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII-196/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek przy ulicy Pionierów
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:55