Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/288/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze jednostki „G” w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:02:00
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-06-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.138.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 czerwca 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr L/306/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 29 kwietnia 2014 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Różyńsk Wielki gmina Prostki
Data dodania do bazy: 2014-06-22 12:04:35
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/306/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rożyńsk Wielki gmina Prostki
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:02:00
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na obszarze jednostki „J” w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:02:00
Data ogłoszenia: 2014-06-06 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/313/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:25:35
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII.407.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „EŁK – OBWODNICA PÓŁNOCNA”, zwanej „EŁK – OBWODNICA PÓŁNOCNA II”.
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:25:04
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII.408.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „EŁK – OBWODNICA PÓŁNOCNA” oraz zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Konieczki”, zwanej „EŁK – OBWODNICA PÓŁNOCNA III”.
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:25:23
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/380/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic: Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:25:23
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.131.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr LVII/380/14 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic: Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów.
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:25:23
Data ogłoszenia: 2014-05-23 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI-353/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:50