Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-07-16 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/274/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie ulicy Adama Mickiewicza)
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:52
Data ogłoszenia: 2014-07-16 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/275/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie Placu Tysiąclecia PP)
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:52
Data ogłoszenia: 2014-07-16 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/277/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:52
Data ogłoszenia: 2014-07-16 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/276/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie ulic: Józefa Sowińskiego, Spichrzowej i Adama Mickiewicza)
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:52
Data ogłoszenia: 2014-07-14 Data wydania: 2014-07-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.146.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 lipca 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LIV/309/14 z dnia 28 maja 2014 r. Rady Miejskiej w Miłomłynie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:06
Data ogłoszenia: 2014-07-14 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/309/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:06
Data ogłoszenia: 2014-07-11 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/359/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszaru farmy wiatrowej „Grzybiny”
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:32
Data ogłoszenia: 2014-07-09 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/413/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką, Szpitalną, Marii Curie – Skłodowskiej, Wł. Jagiełły, Rynkową i granicą administracyjną miasta Kętrzyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 168, poz. 2082 z dnia 07 grudnia 2004 r. – w obszarach przeznaczonych na realizację i utrzymanie usług, przemysłu i składów zlokalizowanych przy ulicach Chrobrego, Jagiełły i Rynkowej w Kętrzynie
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:32
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/290/14 Rady Gminy Dywity z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w obrębie geodezyjnym Różnowo, gmina Dywity
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:54
Data ogłoszenia: 2014-07-01 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/347/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Nadbrzeżna
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:52