Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-03-30 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego funkcjonującego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda obręb Tomaszkowo – jednostka I”
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:11
Data ogłoszenia: 2015-03-26 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.50.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 25 marca 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr V.25.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łagodne Wielkie i części miejscowości Rydzewo
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:11
Data ogłoszenia: 2015-03-26 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.50.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 25 marca 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr V.25.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łagodne Wielkie i części miejscowości Rydzewo
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:11
Data ogłoszenia: 2015-03-26 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jagodne Wielkie i części miejscowości Rydzewo
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:20
Data ogłoszenia: 2015-03-26 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jagodne Wielkie i części miejscowości Rydzewo
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:20
Data ogłoszenia: 2015-03-23 Data wydania: 2015-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV.40.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Piękna II”
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2015-03-23 Data wydania: 2015-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Łukasiewicza II”
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2015-03-17 Data wydania: 2015-03-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.34.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 marca 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy – jednostka D, gmina Stawiguda
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30