Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/203/14 Rady Gminy Wielbark z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY WIELBARK, DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW LESINY WIELKIE I ZAPADKI POD TRASĘ DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:11
Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/299/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:32
Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/394/14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo gmina Barczewo
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:32
Data ogłoszenia: 2014-11-13 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/423/14 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Kamionek Wielki
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:32
Data ogłoszenia: 2014-11-04 Data wydania: 2014-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/314/2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pojezierce obr. Boguchwały gmina Miłakowo
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-11-04 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.204.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 października 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LII/314/2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pojezierce obr. Boguchwały gmina Miłakowo
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-11-04 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/925/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna”
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-11-03 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/380/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór II
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-10-31 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/290/41/2014 Rady Gminy Płośnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w obszarze wsi Zalesie
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:15:36
Data ogłoszenia: 2014-10-31 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/424/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Radzieje, gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 4,5ha
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:15:36