Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-11-04 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.204.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 października 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LII/314/2014 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pojezierce obr. Boguchwały gmina Miłakowo
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-11-04 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/925/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna”
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-11-03 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/380/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór II
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-10-31 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/290/41/2014 Rady Gminy Płośnica z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w obszarze wsi Zalesie
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:15:36
Data ogłoszenia: 2014-10-31 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/424/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Radzieje, gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 4,5ha
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:15:36
Data ogłoszenia: 2014-10-23 Data wydania: 2014-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/345/2014 Rady Gminy Jonkowo z dnia 15 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:32
Data ogłoszenia: 2014-10-21 Data wydania: 2014-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:32
Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/298/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/287/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:24
Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/287/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:24
Data ogłoszenia: 2014-10-07 Data wydania: 2014-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/307/14 Rady Gminy Dywity z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity, gmina Dywity
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:35