Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-04-25 Data wydania: 2014-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:53
Data ogłoszenia: 2014-04-25 Data wydania: 2014-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:53
Data ogłoszenia: 2014-04-16 Data wydania: 2014-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/538/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:02
Data ogłoszenia: 2014-04-16 Data wydania: 2014-04-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.87.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLII/538/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo.
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:02
Data ogłoszenia: 2014-04-15 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/255/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Szczytno jednostka B w kwartale ulic Chrobrego, 3 Maja, Lipperta, Barczewskiego
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:02
Data ogłoszenia: 2014-04-15 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/256/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Szczytno kwartał ulic J. Piłsudskiego – Solidarności w rejonie ulic Piłsudskiego – Wiejska
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:02
Data ogłoszenia: 2014-04-15 Data wydania: 2014-04-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.96.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XLI/215/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łagodne Wielkie i części miejscowości Rydzewo.
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:02
Data ogłoszenia: 2014-04-15 Data wydania: 2014-04-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.96.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XLI/215/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łagodne Wielkie i części miejscowości Rydzewo.
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:02
Data ogłoszenia: 2014-04-04 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/820/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie ulic Żurawiej i Heleny.
Data dodania do bazy: 2014-04-10 08:24:14
Data ogłoszenia: 2014-04-03 Data wydania: 2014-04-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.86.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:53