Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-10-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.453.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LVI/431/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 55- Woszczele
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:05
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/425/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0009 Chrzanowo, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 105/7 i 105/9
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:53
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/433/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Szeligi-Buczki, gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:05
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-10-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.450.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr LVI/425/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0009 Chrzanowo, gmina Ełk, obejmującego działki o nr ewidencyjnych 105/7 i 105/9.
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:53
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/433/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w obrębie Szeligi-Buczki, gmina Ełk
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:05
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/427/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:53
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-10-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.451.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr LVI/427/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:53
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-10-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.452.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LVI/429/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86 w obrębie 0029 Mrozy Wielkie gm. Ełk.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:53:05
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/431/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 55-Woszczele
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:05
Data ogłoszenia: 2013-10-08 Data wydania: 2013-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/347/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w otoczeniu Jeziora Wulpińskiego – obręb Unieszewo.
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:24