Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-02-06 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr OR.BR.0007.84.2013.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński dotyczącej fragmentów jednostek urbanistycznych A, E3 i F.
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:18
Data ogłoszenia: 2014-02-06 Data wydania: 2014-01-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.13.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w częsci uchwały nr OR.BR.0007.84.2013.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński dotyczącej fragmentów jednostek urbanistycznych A, E3 i F
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:18
Data ogłoszenia: 2014-01-31 Data wydania: 2013-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX.269.2013 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrebie Czerwonka, gmina Stare Juchy.
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:53
Data ogłoszenia: 2014-01-31 Data wydania: 2013-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – Osiedle Kochanowskiego II”.
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:53
Data ogłoszenia: 2014-01-31 Data wydania: 2014-01-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.22.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego olanu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno - Osiedle Kochanowskiego II"
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:53
Data ogłoszenia: 2014-01-30 Data wydania: 2013-11-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/189/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/66 i 2/67 w miejscowości Ruda obręb geodezyjny Staświny
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:53
Data ogłoszenia: 2014-01-28 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/444/13 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Data dodania do bazy: 2014-02-14 09:38:42
Data ogłoszenia: 2014-01-22 Data wydania: 2013-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/757/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie.
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:54
Data ogłoszenia: 2014-01-21 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/342/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Barcikowo-Kolonia.
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12
Data ogłoszenia: 2014-01-21 Data wydania: 2014-01-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.4.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLIX/342/13 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Barcikowo-Kolonia.”
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12