Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-01-30 Data wydania: 2013-11-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/189/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/66 i 2/67 w miejscowości Ruda obręb geodezyjny Staświny
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:53
Data ogłoszenia: 2014-01-28 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/444/13 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Data dodania do bazy: 2014-02-14 09:38:42
Data ogłoszenia: 2014-01-22 Data wydania: 2013-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/757/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie.
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:54
Data ogłoszenia: 2014-01-21 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/342/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Barcikowo-Kolonia.
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12
Data ogłoszenia: 2014-01-21 Data wydania: 2014-01-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.4.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLIX/342/13 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Barcikowo-Kolonia.”
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12
Data ogłoszenia: 2014-01-21 Data wydania: 2014-01-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.5.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XLIX/343/13 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Łużyckiej i rzeki Łyny.
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12
Data ogłoszenia: 2014-01-17 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Gwiździny
Data dodania do bazy: 2014-01-20 18:28:08
Data ogłoszenia: 2014-01-13 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/310/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo-Południe” uchwalonego Uchwałą nr XVIII/124/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 roku w zakresie dotyczącym ustaleń dla działek o numerach ewidencyjnych 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:27
Data ogłoszenia: 2014-01-13 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.494.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLIII/310/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo-Południe” uchwalonego uchwałą Nr XVIII/124/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 roku w zakresie dotyczącym ustaleń dla działek o numerach ewidencyjnych 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:27
Data ogłoszenia: 2014-01-09 Data wydania: 2013-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/299/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg II.
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:40