Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Elbląg, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-03-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 118/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2016 r. nr XIX/391/2016 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:48
Data ogłoszenia: 2015-07-07 Data wydania: 2015-07-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.175.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 lipca 2015r. stwierdzające nieważność w części chwały Nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu pętli tramwajowej przy ul. Ogólnej w Elblągu oraz rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:41:02
Data ogłoszenia: 2015-07-07 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej w Elblągu oraz rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu.
Data dodania do bazy: 2015-08-02 12:14:54
Data ogłoszenia: 2014-12-29 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/947/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik w Elblągu - część A
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/764/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia w Elblągu
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:11
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/766/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu
Data dodania do bazy: 2014-05-08 07:56:54
Data ogłoszenia: 2014-02-13 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/765/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy na narożniku ulic Szarych Szeregów i Alei Odrodzenia – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Modrzewiny - Południowy-Zachód w Elblągu.
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:50
Data ogłoszenia: 2013-12-27 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/714/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Królewieckiej, między ulicami Marymoncką, Fromborską a osiedlem Dąbrowa w Elblągu.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:36
Data ogłoszenia: 2013-04-18 Data wydania: 2013-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/582/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu.
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:29
Data ogłoszenia: 2013-04-18 Data wydania: 2013-04-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.269.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXII/582/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:29