Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-12-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.409.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIII/147/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Miłakowie
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:47
Data ogłoszenia: 2016-12-20 Data wydania: 2016-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI.138.2016 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Stare Juchy, w obrębie Gorłówko, zwanego „Gorłówko - 1”
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:44
Data ogłoszenia: 2016-12-20 Data wydania: 2016-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI.140.2016 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Stare Juchy, w obrębie Dobra Wola, zwanego „Dobra Wola - 3”
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:44
Data ogłoszenia: 2016-12-15 Data wydania: 2016-10-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:03
Data ogłoszenia: 2016-12-13 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/182/2016 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 10/1 i 12/1 w obrębie Januszkowo, gmina Kozłowo
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:44
Data ogłoszenia: 2016-12-13 Data wydania: 2016-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII-228/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Mrongowiusza
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:44
Data ogłoszenia: 2016-12-13 Data wydania: 2016-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII-229/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Świerczewskiego
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:44
Data ogłoszenia: 2016-12-12 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 676/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Gminy Iława z dnia 26 lutego 2016 r., nr XVIII/159/2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Siemiany
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:48
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:11
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:11