Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Przywidz z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana Góra I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz.
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-04-07 Data wydania: 2017-03-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/391/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z drogą dojazdową oraz liniami elektroenergetycznymi
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/265/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego obszar działki o nr 820/1 w obrębie geodezyjnym Krzyż
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:23
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/945/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej w mieście Gdańsku
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:23
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/946/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego w mieście Gdańsku
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:23
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/947/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II w mieście Gdańsku
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:23
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/253/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skarszewy obręb 3 oraz fragmentu obrębu Wolny Dwór.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:23
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-03-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/281/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Krasickiego”.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:23
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dotyczącej działek nr 15, 16/1, 16/2, 16/4, 16/3, 18/2, 18/3, 17/2, 17/3 we wsi Szteklin gmina Lubichowo
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:23
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/253/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skarszewy obręb 3 oraz fragmentu obrębu Wolny Dwór.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:23