Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat słupski, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-14 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr X/94/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:33
Data ogłoszenia: 2017-04-13 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/362/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko gmina Słupsk.
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:33
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/322/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 61/7, 71/7, 75/1 oraz część działki nr 67 obręb Płaszewo
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-03-23 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-IV.4131.7.2017.BS Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV.329.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 90, 91, 45 i 47, położone w obrębie geodezyjnym Niestkowo, gm. Ustka.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-23 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/286/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka p.n. „USTKA ROZWOJOWA C”.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-03 Data wydania: 2017-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV.330.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR, gmina Ustka
Data dodania do bazy: 2017-03-06 19:01:59
Data ogłoszenia: 2017-03-01 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/309/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice dla terenu obejmującego działki nr 26/7, 34/11, 34/13, 34/17, 34/18 i 34/19 oraz części działek nr 26/8 i 652
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/280/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino uchwalonego Uchwałą Nr II/16/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014r.
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:36
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/279/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk uchwalonego uchwałą nr IX/85/2011 Rady gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011 r.
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:36
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/279/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk uchwalonego uchwałą nr IX/85/2011 Rady gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011 r.
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:36