Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat gdański, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-03-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/281/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Krasickiego”.
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:23
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/190/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, dz. nr 223/10 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:28
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/85/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część wyżynna FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO JAGATOWO
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:30
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-10-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 232/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:27
Data ogłoszenia: 2016-12-22 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/83/2016 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański– część wyżynna fragmentu obrębu geodezyjnego ŁĘGOWO
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:30
Data ogłoszenia: 2016-12-01 Data wydania: 2016-10-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/237/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działek nr 451/2, 19/17, obr 13.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:06
Data ogłoszenia: 2016-12-01 Data wydania: 2016-11-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.97.2016.MB Wojewody Pomorskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/237/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działek nr 451/2, 19/17, obr. 13
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:44
Data ogłoszenia: 2016-11-30 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i terenów górniczych w południowej części wsi Pręgowo, obręb Pręgowo Górne, gm. Kolbudy.
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:44
Data ogłoszenia: 2016-07-22 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:10
Data ogłoszenia: 2016-07-22 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:10