Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat gdański, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-07-22 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:10
Data ogłoszenia: 2016-07-22 Data wydania: 2016-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:10
Data ogłoszenia: 2016-06-16 Data wydania: 2016-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/181/2016 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kaczki na terenie Gminy Trąbki Wielkie w zakresie działki nr 132 w Kaczkach.
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:47
Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Trąbki Małe na terenie Gminy Trąbki Wielkie.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:08
Data ogłoszenia: 2016-06-02 Data wydania: 2016-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Bąkowo, gm. Kolbudy
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:46
Data ogłoszenia: 2016-04-25 Data wydania: 2016-04-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.36.2016.KS Wojewody Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/111/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:08
Data ogłoszenia: 2016-03-25 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/154/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Domeyki”.
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:36
Data ogłoszenia: 2016-03-24 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/155/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działek nr 25/9, 25/10, obr. 5.
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:36
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/156/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla działki nr 25/41, obr. 5.
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:26
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/153/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański dla fragmentu działki nr 28/14, obr. 5.
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:26