Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-03-20 Data wydania: 2017-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/363/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:53
Data ogłoszenia: 2017-03-20 Data wydania: 2017-02-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/214/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród – uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród w odniesieniu do działki nr ew. 139/24, położonej w Czarnej Wsi wraz z przyległym fragmentem drogi gminnej oraz działki nr ew. 340/2 położonej we wsi Woźnawieś wraz z przyległymi fragmentami dróg powiatowych.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-20 Data wydania: 2017-02-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/214/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród – uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród w odniesieniu do działki nr ew. 139/24, położonej w Czarnej Wsi wraz z przyległym fragmentem drogi gminnej oraz działki nr ew. 340/2 położonej we wsi Woźnawieś wraz z przyległymi fragmentami dróg powiatowych.
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-10 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 176/XXVI/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów dla części obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:34
Data ogłoszenia: 2017-03-10 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 176/XXVI/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów dla części obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:34
Data ogłoszenia: 2017-03-10 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 176/XXVI/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów dla części obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:34
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/229/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł)
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:53
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2017-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/209/17 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:53
Data ogłoszenia: 2017-02-16 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/142/17 Rady Gminy Kolno z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczacej części terenów wsi Wincenta
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:53
Data ogłoszenia: 2017-01-24 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 126/XXIII/16 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Wiśniowa i Łanowa
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:24