Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Białystok, podlaskie


Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/435/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. W. Raginisa i ul. Armii Ludowej) - etap I
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:27
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/436/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Pałacowej i Stary Rynek)
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:01
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/445/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Poziomej i Dojnowskiej)
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:26
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/434/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (w rejonie ulic: Jurowieckiej, Warszawskiej, Ogrodowej i Nowogródzkiej)
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:27
Data ogłoszenia: 2016-07-27 Data wydania: 2016-07-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.115.2016.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIV/367/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/454/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic Lipowej i Nowy Świat)
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:54
Data ogłoszenia: 2016-07-26 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/373/16 Rady Miasta Białystok z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej) - etap I
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:54
Data ogłoszenia: 2016-07-19 Data wydania: 2016-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/367/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/454/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic Lipowej i Nowy Świat)
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:31:45
Data ogłoszenia: 2016-06-10 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/342/16 Rady Miasta Białystok z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza)
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:21
Data ogłoszenia: 2016-05-19 Data wydania: 2016-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/324/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic: Ks. S. Suchowolca i Zalesie)
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:46
Data ogłoszenia: 2016-05-19 Data wydania: 2016-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/323/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Dolistowskiej i ul. Pieczurki)
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:46