Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-01-20 Data wydania: 2017-01-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Netta – Rybacka”
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/434/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Sienkiewicza i Bojary w Białymstoku (w rejonie ulic: Jurowieckiej, Warszawskiej, Ogrodowej i Nowogródzkiej)
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:27
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/435/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. W. Raginisa i ul. Armii Ludowej) - etap I
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:27
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/436/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Pałacowej i Stary Rynek)
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:01
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/445/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Poziomej i Dojnowskiej)
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:26
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:00:31
Data ogłoszenia: 2016-12-23 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/195/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:25
Data ogłoszenia: 2016-12-23 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/120/16 Rady Gminy Płaska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Płaska
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:00:31
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy Szumowo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Zaręby Jartuzy
Data dodania do bazy: 2017-02-20 20:27:16
Data ogłoszenia: 2016-12-12 Data wydania: 2016-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/204/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:35