Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podlaskie


Data ogłoszenia: 2016-03-24 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/71/16 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie – dla terenu położonego przy ul. Kościelnej
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:25
Data ogłoszenia: 2016-03-21 Data wydania: 2016-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/184/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:24
Data ogłoszenia: 2016-02-22 Data wydania: 2016-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych Krzywólka w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:23
Data ogłoszenia: 2016-02-15 Data wydania: 2016-01-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/255/16 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon Al. J. Piłsudskiego i ul. Żabiej)
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:29
Data ogłoszenia: 2016-01-20 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/171/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach
Data dodania do bazy: 2016-01-21 09:07:04
Data ogłoszenia: 2016-01-15 Data wydania: 2015-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/154/2015 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w rejonie wsi Zaścianki i Grabówka
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:42:58
Data ogłoszenia: 2016-01-15 Data wydania: 2015-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/154/2015 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w rejonie wsi Zaścianki i Grabówka
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:42:58
Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/234/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul. Bacieczki) - etap I
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:32
Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/235/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białymstoku (rejon ulic Alei Solidarności i Zwycięstwa) - etap I
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:32
Data ogłoszenia: 2015-12-22 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 62/XII/15 Rady Miasta Zambrów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Łomżyńska, Żytnia, Sosnowa, Świerkowa, Podedwornego, ograniczonej od strony północnej granicą miasta Zambrów oraz trasą obwodnicy miasta Zambrów
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:32