Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przystawy gmina Malechowo, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.0911-115/10[SA] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/367/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów geodezyjnych Przystawy i Grabowo gminy Malechowo1


2


3