Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Niemica gmina Malechowo, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bartolino, Kusice, Niemica gminy Malechowo
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:08:00
Data ogłoszenia: 2013-03-07 Data wydania: 2013-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/267/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Pękanino, Malechowo, Niemica, Grabowo i Karwice w gminie Malechowo.
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:16
Data ogłoszenia: 2011-04-11 Data wydania: 2010-11-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.0911-113/10[SA] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/365/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów geodezyjnych Bartolino, Kusice, Niemica gminy Malechowo
Data dodania do bazy: 2011-04-11 23:34:00
Data ogłoszenia: 2011-01-27 Data wydania: 2010-12-30
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr III/35/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów geodezyjnych Bartolino, Kusice, Niemica gminy Malechowo
Data dodania do bazy: 2011-02-07 00:50:00