Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Malechowo gmina Malechowo, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2013-11-27 Data wydania: 2013-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/322/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działki o nr ewid. 426 w obrębie Malechowo
Data dodania do bazy: 2013-11-30 10:41:53
Data ogłoszenia: 2013-11-27 Data wydania: 2013-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/321/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malechowo.
Data dodania do bazy: 2013-11-30 10:41:53
Data ogłoszenia: 2013-10-17 Data wydania: 2013-09-06
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/307/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 6 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malechówko, Malechowo, Karwice i Paproty-Paprotki.
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:30
Data ogłoszenia: 2013-05-14 Data wydania: 2013-03-15
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVI/268/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Malechowo i Gorzyca w gminie Malechowo.
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:42
Data ogłoszenia: 2013-03-07 Data wydania: 2013-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/267/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Pękanino, Malechowo, Niemica, Grabowo i Karwice w gminie Malechowo.
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:16
Data ogłoszenia: 2013-01-23 Data wydania: 2012-12-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.430.2012.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/233/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Malechowo i Gorzyca w gminie Malechowo.
Data dodania do bazy: 2013-01-23 19:26:31
Data ogłoszenia: 2012-06-13 Data wydania: 2011-11-02
Tytuł dokumentu: wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 354/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 2 listopada 2011 r. stwierdzjący nieważność uchwały Nr XIII/119/2008 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Malechówko, Malechowo, Karwice, Paproty-Paprotki.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:39
Data ogłoszenia: 2011-11-07 Data wydania: 2011-10-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/122/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 6 października 2011r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700.”
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:45:04