Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krzemlin gmina Pyrzyce, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XLIV/407/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce - w obrębie ewidencyjnym Krzemlin gm. Pyrzyce1


2